Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-338-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.32.4-338-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Taxa pe valoare adăugată (TVA) este o importantă sursă de venit pentru statele membre ale Uniunii Europene, reprezentând nu mai puțin de 7 % din PIB-ul UE în 2014. Din păcate, reglementările separate la nivel național duc anual la pierderi de 170 de milioane de euro, dintre care 50 de milioane în urma fraudelor transfrontaliere. UE și-a propus armonizarea cotelor de TVA la nivelul Uniunii ca țintă pe termen mediu și lung, în vederea eficientizării atât a procedurilor de colectare, cât și pentru eradicarea fraudelor și combaterea corupției din acest domeniu. Acest lucru va fi benefic pentru simplificarea operațiunilor desfășurate de IMM-uri la nivel european și pentru generarea unei creșteri economice sustenabile. În ciuda numeroaselor inițiative de remediere a situației, însă, propunerile de reformă sunt, în mod constant, blocate de anumite state membre. Documentul de față vine cu propuneri concrete din partea Comisiei, vizând impozitarea bunurilor și serviciilor în țara de destinație, introducerea unui mecanism de tip ghișeu unic pentru vânzările online, aplicarea amplă a procedurii de impozitare inversă, dezvoltarea rețelei Eurofisc și îmbunătățirea cooperării între structurile specializate ale statelor membre. Consider că este o reglementare necesară și susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph