Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-281-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.30.4-281-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene este egalitatea dintre femei și bărbați. Din păcate, violența împotriva femeilor continuă să fie un fenomen răspândit la scară largă în cadrul statelor membre, afectând o treime din totalul femeilor din Europa. În același timp, studiile arată că există și acte de violență comise în familie împotriva bărbaților. Această situație inacceptabilă impune o combinație de acțiuni legate de infrastructură, sistemul judiciar, aplicarea legii, sistemele cultural, social, educațional și de sănătate la nivel european. Utilizarea violenței în relațiile interumane este o practică condamnabilă și care ține de o etapă istorică depășită. În calitate de membri ai Parlamentului European avem datoria de a combate prin orice mijloace disponibile folosirea violenței, mai ales în cadrul familiei, unde efectele negative se răsfrâng în mod multiplicat asupra tuturor membrilor acesteia și, în special, asupra copiilor. În condițiile în care toate statele membre au semnat Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, iar 14 au ratificat deja convenția, se recomandă aderarea UE la această Convenție atât de necesară și punerea în aplicare a prevederilor acesteia. Susțin adoptarea acestei rezoluții mai mult decât necesare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph