Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-256-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.29.4-256-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Situația din Turcia a devenit foarte complexă în urma tentativei eșuate de lovitură de stat militară de la sfârșitul lunii iulie a acestui an. Măsurile luate de guvernul turc pentru pedepsirea celor implicați se situează dincolo de limita respectării drepturilor fundamentale ce stau la baza valorilor Uniunii Europene. În același timp, Turcia este un partener important al UE în regiunea Orientului Mijlociu, mai ales în contextul răspunsului în fața crizei refugiaților și al combaterii terorismului generat de conflictele civile din Siria și Irak. În condițiile în care Turcia este stat candidat la statutul de membru al Uniunii Europene, statele membre și instituțiile europene trebuie să analizeze foarte atent măsurile luate de regimul de la Ankara. Măsurile disproporționate luate de autorități nu sunt de natură să normalizeze situația la nivelul țării și pot degrada în mod decisiv calitatea democrației din Turcia. Trebuie să acordăm prioritate drepturilor fundamentale ale cetățenilor turci, indiferent de orientările politice sau originea etnică, și să sprijinim societatea civilă din această țară pentru a contribui la consolidarea democrației. Nu putem însă accepta derapajele democratice ale regimului de la Ankara, dacă avem în vedere o posibilă aderare a Turciei la UE. Susțin adoptarea acestei rezoluții extrem de importante."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph