Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-162-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.26.4-162-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană are o relație stabilă și de lungă durată cu Regatul Hașemit al Iordaniei, un partener sigur într-o regiune foarte complicată. În ultima perioadă, Iordania a fost afectată de conflictul intern din Siria și de criza refugiaților, care au determinat un influx suplimentar de imigranți, pe lângă comunitățile palestiniene deja existente pe teritoriul țării ca urmare a conflictelor israeliano-arabe. În aceste condiții, stabilitatea statului iordanian este critică pentru evitarea extinderii crizelor din Orientul Mijlociu. În acest sens, UE, prin intermediul Comisiei, a decis acordarea unei asistențe macrofinanciare în valoare de 200 de milioane de euro pentru perioada 2016-2017, în scopul susținerii economiei iordaniene vulnerabile. Această asistență este subscrisă susținerii internaționale acordate regiunii în contextul conflictului sirian. Iordania a înregistrat progrese importante în ultimii ani în direcția democratizării vieții politice și sociale, ceea ce o face compatibilă cu acordarea acestui tip de ajutor. De asemenea, UE este al doilea partener comercial al Iordaniei și urmează să încheie un Acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALSAC) cu această țară. În aceste condiții, cred că este vorba despre o măsură necesară pentru a sprijini democrația în Orientul Mijlociu și susțin adoptarea acestei rezoluții."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph