Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-24-Speech-4-026-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pani Rzecznik! Panie Przewodniczący Komisji! Ja chcę wyrazić uznanie dla działania Pani Rzecznik i poparcie dla sprawozdania pana posła Mariasa. Rzeczywiście ten akcent na przejrzystość zasługuje na bardzo mocne poparcie; cieszę się, że kontrolą przejrzystości zostaną objęte także te nowe instytucje unijne, trzy najważniejsze instytucje współpracujące ze sobą i działania Eurogrupy. Tak jak zawsze w działaniach publicznych kluczem jest to, czy jesteśmy jednoznaczni i czy działamy systemowo. Ja bardzo liczę na to, że porozumienie międzyinstytucjonalne zaproponowane przez pana komisarza Timmermansa zostanie wcielone w życie. Ale chcę zwrócić także uwagę na sprawozdanie posła Giegolda, które bardzo precyzyjnie i jednoznacznie idzie w stronę przejrzystości, domagając się na przykład wprowadzenia śladu legislacyjnego we wszystkich sprawozdaniach, wydłużenia okresu, w którym byli urzędnicy unijni nie mogą otrzymywać zatrudnienia w biznesie. Bardzo liczę na to, że Komisja udzieli wsparcia temu podejściu, jakie jest obecne w parlamentarnym sprawozdaniu na rzecz transparentności, i że rzeczywiście dojdzie do synergii działań na rzecz przejrzystości."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161124.6.4-026-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph