Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-434-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.27.3-434-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sănătatea cetățenilor europeni este una dintre prioritățile Uniunii și ale instituțiilor sale. Prezența unor compuși chimici dăunători în cadrul produselor agricole folosite în alimentația consumatorilor, ca rezultat al utilizării erbicidelor împotriva buruienilor, este inacceptabilă. Unul dintre acești compuși este substanța activă bentazon și este folosit în mod curent în agricultura statelor membre împotriva buruienilor cu frunză lată dintr-o gamă largă de culturi. La nivel european, Comisia este cea care autorizează folosirea acestor produse, de obicei pentru o perioadă de 15 ani. În acest caz, însă, Comisia a prelungit perioada de aprobare până la 30 iunie 2017, deoarece, în urma unor teste asupra cobailor, au fost constatate o serie de efecte adverse asupra sarcinilor și a dezvoltării fetale și în vederea finalizării testelor privind apele de suprafață. În cazul în care aceste indicii se vor confirma, compusul ar trebui inclus în rândul disruptorilor endocrini și interzis. În aceste condiții, proiectul de regulament de punere în aplicare elaborat de Comisie nu poate fi aprobat, pentru că reprezintă un risc pentru sănătatea cetățenilor europeni. Susțin adoptarea acestei rezoluții."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph