Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-407-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.26.3-407-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În prezent, există o lipsă de interpreți calificați în limbajul semnelor. Aș dori să subliniez faptul că persoanele cu dizabilități sunt cetățeni cu drepturi depline și trebuie să fie tratate egal, asigurându-le toate condițiile necesare pentru o participare activă în societate. În acest context, consider că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să încurajeze învățarea limbajului semnelor în același mod cum sunt studiate limbile străine. Un element important este elaborarea unor manuale în formate și limbi accesibile tuturor. Totodată, este necesară recunoașterea oficială a limbajelor semnelor cu specific regional și național în țările membre."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph