Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-367-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.25.3-367-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană a devenit în ultima vreme ținta unor campanii sistematice de discreditare, dezinformare și intoxicare din partea propagandei lansate de anumite țări și actori nestatali. Aceste practici derivă din amenințarea pe care o suscită valorile europene ale democrației, statului de drept, drepturilor omului și libertăților fundamentale asupra anumitor actori internaționali care nu împărtășesc aceste valori. Este vorba despre un veritabil război informațional practicat în special de către organizații teroriste cum ar fi Statul Islamic și Al-Qaida. Pentru a contracara aceste atacuri subtile din exterior, Uniunea Europeană are nevoie de măsuri de comunicare strategică care să demaște încercările respective în fața cetățenilor europeni și care să evite discreditarea proiectului european în cadrul statelor membre. În acest sens, este nevoie de o cooperare strânsă între instituțiile europene și statele membre, în vederea monitorizării surselor de finanțare ale propagandei antieuropene, sprijinirea mass-media din țările incluse în politica europeană de vecinătate (PEV), sprijinirea educației jurnalistice în interiorul și în vecinătatea UE și a comunicării eficiente cu cetățenii. Totuși, consider că acest document are nevoie de o serie de îmbunătățiri și de un tratament diferențiat între state și actorii nestatali."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph