Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-317-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.24.3-317-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Deteriorarea mediului de securitate european în ultimii ani, manifestată prin multiplicarea amenințărilor de tip convențional, non-convențional și hibrid, reclamă necesitatea consolidării politicii de securitate și apărare comună (PSAC) a Uniunii. Ascensiunea fenomenului terorist generat de organizațiile islamice radicale, precum și apariția unor crize complexe în apropierea granițelor externe ale Uniunii necesită un răspuns mai ferm din partea statelor membre în cadrul comun creat de PSAC. Din acest punct de vedere, e nevoie de o mai bună coordonare a capacităților de apărare ale statelor membre, concomitent cu intensificarea cooperării cu structurile existente în cadrul NATO. De asemenea, ar fi utilă susținerea industriei de apărare europene și reformarea sistemului ATHENA pentru finanțarea misiunilor și operațiunilor militare ale UE. Adoptarea unei Cărți albe a UE privind securitatea și apărarea ar constitui un ajutor important pentru trasarea principalelor priorități în acest domeniu. Adoptarea Planului de acțiune european în domeniul apărării (EDAP) și a Programului european de cercetare în domeniul apărării (EDRP), alături de întărirea rolului Agenției Europene de Apărare (AEA) sunt de natură să consolideze PSAC și să întărească securitatea cetățenilor europeni. Din aceste motive, susțin adoptarea acestei rezoluții."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph