Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-265-562"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"A 2007-ben felszínre került pénzügyi válság okai mélyen gyökereznek és a bankrendszer működési sajátosságait ismerők számára egyértelműek voltak már korábban is, ezek legfelszínesebb megjelenése a bankok kockázat- és válságkezelési gyakorlatának problémái, hiányosságai. A további hasonló válságok elkerülése érdekében kínál részmegoldásokat a Bázel III. keretrendszer, amely a bankok tőkemegfelelésére és likviditására vonatkozó új, globális szabályozási sztenderdeket és a hozzájuk tartozó végrehajtási tervet tartalmazza. Az adott állásfoglalási indítvány egyértelmű előrelépést jelent az európai polgárok pénzügyi biztonsága vonatkozásában, ezért támogatandó még akkor is, ha átfogó megoldás ezen az úton nem érhető el."@hu2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.23.3-265-562"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph