Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-242-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.22.3-242-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Poluarea atmosferică a atins cote alarmante în statele membre ale Uniunii Europene. Anual, se înregistrează nu mai puțin de 400 000 de decese premature cauzate de poluare, iar costurile economice sunt estimate la aproximativ 300 de miliarde de euro. De asemenea, se estimează că aproape 90 % dintre europenii care trăiesc la oraș sunt expuși la acest tip de poluare dăunătoare sănătății umane. Din aceste motive, Uniunea Europeană a decis să adopte reglementări care să limiteze în mod semnificativ acest fenomen negativ și să limiteze numărul de decese premature la jumătate până în 2030. Sunt vizate emisiile toxice de bioxid de sulf, oxizi de azot, particule în suspensie, compuși organici volatili nemetanici și amoniac. Plafoanele impuse la nivel național sunt insuficiente pentru a gestiona situația și, de aceea, se impune o reglementare la nivel european. În urma unor negocieri dificile, propunerea Comisiei a fost acceptată, cu o serie de amendamente de către Consiliu în luna iulie a acestui an. Deși documentul rezultat ar fi putut fi mai ambițios în privința țintelor de atins, el constituie un pas decisiv în combaterea poluării și trebuie adoptat cât mai curând, pentru a genera efecte pozitive în plan concret. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph