Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-196-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.21.3-196-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"CETA prevede mai multe beneficii din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană. În cazul României, vorbim despre încurajarea dezvoltării unor sectoare importante datorită eliminării taxelor vamale canadiene. Aceasta este o oportunitate de a consolida și mai mult relațiile bilaterale cu statul canadian, care de-a lungul mai multor ani s-a prezentat drept un partener stabil pentru UE. Luând în considerare că CETA oferă cetățenilor români efecte pozitive de lungă durată, votez împotriva propunerii de rezoluție."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph