Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-23-Speech-3-161-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161123.20.3-161-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kalendár schôdzí Parlamentu na rok 2018 som podporila, pretože aj napriek výhradám mnohých obyvateľov EÚ, ale aj nás poslancov musíme dodržiavať platné zmluvy a 12-krát zasadať v Štrasburgu. Každomesačné sťahovanie z Bruselu do Štrasburgu 751 poslancov, asistentov, úradníkov,... stojí značnú sumu z rozpočtu EÚ. Ale nato, aby sa to zmenilo, musia s tým súhlasiť všetky členské štáty EÚ, teda aj Francúzsko, kde sa plenárne schôdze konajú. Aby sme ušetrili, pokúsili sme sa zredukovať zasadnutia v Štrasburgu tak, že sme určili jednu schôdzu na pondelok a utorok , v stredu sme nerokovali a na štvrtok a piatok vzápätí druhú schôdzu. Tým sme chceli dodržať článok zmluvy, ktorý určuje zasadnutie v Štrasburgu 12-krát v roku, ale by sme vycestovali iba 6-krát. To napokon bolo Európskym súdom napadnuté, a aj keď na dvakrát schôdza, počítalo sa iba jedno zasadnutie. Striedanie týždňov, keď zasadajú výbory, politické skupiny a zasadnutie pléna, je dobrý systém, pretože je dostatok času na prípravu, prerokovanie a diskusiu o návrhoch uznesení skôr, než hlasujeme v pléne."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph