Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-22-Speech-2-470-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161122.26.2-470-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În calitate de principală sursă de ajutor pentru dezvoltare la nivel mondial, Uniunea Europeană are și o mare responsabilitate în ceea ce privește reglementarea corespunzătoare a acestui sector. Principalele probleme în acest sens sunt reprezentate de eficiența ajutorului și de transparența fondurilor oferite de Uniune țărilor în curs de dezvoltare. În urma desfășurării celui de al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare, în 2011, s-a stabilit înființarea unui mecanism instituțional pentru monitorizarea acestui domeniu, sub forma Parteneriatului mondial pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării (GPEDC). Acesta este menit să fie o platformă de dialog la nivel internațional și să asigure îndeplinirea angajamentelor luate de statele participante. Scopul final este atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) adoptate de Adunarea Generală a ONU și punerea în aplicare a Agendei de acțiune de la Addis Abeba, documente adoptate în 2015. În vederea îndeplinirii acestor obiective, UE susține o serie de abordări inovatoare pentru ca fiecare dintre actorii relevanți să își realizeze menirea, precum și să se adopte noi mecanisme, cum ar fi proiectele de cooperare triunghiulară, cu implicarea parlamentelor naționale, a autorităților locale, a societății civile și a sectorului privat. Este o inițiativă lăudabilă și, de aceea, susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph