Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-22-Speech-2-432-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161122.25.2-432-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Succesul politicilor europene de transport va depinde în mare măsură de felul în care Uniunea Europeană va reuși să redirecționeze fluxurile de transport pe toate modurile existente, precum și de calitatea serviciilor oferite. Pe fondul unei cereri aflate în creștere, dar și în contextul unei preocupări din ce în ce mai mari pentru reducerea emisiilor, transportul pe apă poate fi soluția unui transport sustenabil și sigur, care să dea un nou imbold dezvoltării economice în zonele riverane și de coastă. Raportul de față recomandă statelor membre și Comisiei să acorde o mai mare atenție transportului de pasageri pe apă, începând cu reabilitarea infrastructurii necesare și terminând cu o pregătire riguroasă a personalului din acest sector. O mai bună utilizare a acestui mod ar avea efecte semnificative asupra conectivității, mai ales în zonele izolate, și ar contribui, totodată, la dezvoltarea industriei turismului, oferind un acces îmbunătățit la destinațiile turistice europene. Totodată, Parlamentul solicită ca executivul european să intensifice colaborarea cu statele membre în vederea atragerii de fonduri europene, cu precădere cele destinate IMM-urilor și politicilor de coeziune, pentru a elabora o strategie de transport corespunzătoare nevoilor fiecărei regiuni, dar și în raport cu prioritățile rețelei TEN-T."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph