Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-22-Speech-2-395-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161122.24.2-395-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În contextul în care anumite fenomene negative, cum ar fi terorismul și imigrația ilegală, amenință din ce în ce mai mult securitatea Uniunii Europene, iar sursele acestora se regăsesc în conflictele din apropierea granițelor comunitare, este nevoie de o consolidare a Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC). Aceasta cu atât mai mult cu cât noua administrație de la Washington ar putea să modifice susținerea pe care o acordă în prezent apărării europene, ceea ce ar constitui o vulnerabilitate critică pentru statele membre. În aceste condiții, la nivelul Uniunii s-ar impune adoptarea unor măsuri coordonate de întărire a securității, inclusiv a celei militare. Una dintre aceste măsuri ar putea fi activarea Cooperării Structurate Permanente, inclusiv prin instituirea în cadrul Parlamentului a unei comisii pentru securitate și apărare de sine stătătoare. De asemenea, ar putea fi creat un centru operațional al UE și ar putea fi încurajată industria europeană de apărare. În acest fel, misiunile deja existente ale UE ar putea fi coordonate mai bine și s-ar putea lua măsurile necesare într-un mod mai rapid și eficient. Toate acestea trebuie să țină, însă, seama de tratatele europene, precum și de normele dreptului internațional și ale drepturilor omului. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph