Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-22-Speech-2-309-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161122.22.2-309-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Raportul anual pe care Parlamentul îl pregătește privind documentul prezentat de Banca Centrală Europeană acoperă activitățile BCE desfășurate în domeniul politicii monetare - cum ar fi ratele dobânzilor și operațiunile monetare. Acesta însă nu acoperă aspecte specifice legate de funcția de supraveghere pe care BCE o are în contextul uniunii bancare. Consider că BCE singură, fără susținere, nu poate stimula cererile înaintate, cu excepția cazului în care acestea sunt completate de investiții și programe ambițioase, desfășurate la nivelul statelor membre. În acest context, votez pentru susținerea documentului."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph