Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-22-Speech-2-272-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161122.21.2-272-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Obiectivul acestei inițiative este de a permite autorităților fiscale să acceseze în mod constant informațiile privind combaterea spălării banilor. Aceasta le-ar permite să monitorizeze eficient aplicarea corespunzătoare a Directivei privind cooperarea administrativă de către instituțiile financiare. Accesul administrațiilor fiscale la informațiile din acest domeniu diferă în mod considerabil la nivelul Uniunii Europene. Modificările aduse la a patra directivă împotriva spălării banilor, propusă de Comisia Europeană în iulie 2016, sunt importante pentru a eficientiza identificarea fraudelor, corupției, finanțării terorismului și a altor activități infracționale. Autoritățile fiscale ar trebui să aibă acces la astfel de informații, pentru a maximiza capacitatea lor de a combate frauda și evaziunea fiscală. Totodată, schimbul automat și obligatoriu de informații de combatere a spălării banilor între autoritățile fiscale reprezintă un nou pas înainte în lupta împotriva fraudelor, evaziunii fiscale și a spălării banilor în UE. Prin urmare, consider justificată susținerea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph