Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-11-22-Speech-2-235-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161122.20.2-235-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) a Uniunii Europene a fost elaborată pentru a oferi oamenilor implicați în acest sector posibilitatea de a trage maximul de foloase de pe urma desfășurării acestei activități. În acest sens, în septembrie 2012 Comisia a venit cu o propunere de regulament în vederea menținerii stocurilor de cod necesare reproducerii speciei și sustenabilității activității de pescuit, propunere susținută de Parlament. Din păcate, Consiliul nu a fost de acord cu această propunere, ceea ce a creat un blocaj instituțional până la decizia Curții Europene de Justiție din decembrie 2015. Decizia Curții a dat câștig de cauză poziției Comisiei și Parlamentului, confirmând cadrul de funcționare instituțional consacrat de Tratatul de la Lisabona și rolul Parlamentului European în elaborarea politicii europene în domeniul pescuitului. În aceste condiții, noul regulament revizuit va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017 și va oferi mai multă siguranță și claritate în acest domeniu important. De aceea, susțin adoptarea neîntârziată a acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph