Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-465-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.29.4-465-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zona rurală a statelor membre UE a fost una dintre cele mai afectate de criza financiară și economică din ultimii ani. De asemenea, s-a creat o falsă impresie că în viitor zona rurală nu va mai fi la fel de importantă, uitându-se că aceasta generează cea mai mare parte a hranei locuitorilor din orașe. Politica Agricolă Comună (PAC) este menită să prevină această tendință negativă și să asigure dezvoltarea durabilă a zonelor respective. În acest context, prin intermediul Primului Pilon al PAC se poate contribui la sprijinirea sectoarelor care generează un număr mare de locuri de muncă, contribuindu-se la menținerea producătorilor din mediul rural. În același timp, s-ar putea suplimenta plățile cuplate, concomitent cu introducerea unui plafon maxim de 150 000 de euro, cu precădere pentru sprijinirea tinerilor întreprinzători și a întreprinzătorilor femei. Prin intermediul celui de al Doilea Pilon al PAC poate fi susținută dezvoltarea rurală și crearea de locuri de muncă, inclusiv prin încurajarea turismului rural și altor domenii legate de domeniul agricol. În acest mod, s-ar putea evita depopularea actuală a zonelor rurale, care ar deveni mai atractive pentru tinerii întreprinzători și mai bine conectate la dinamica economiei europene. Susțin această inițiativă lăudabilă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph