Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-343-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.26.4-343-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Securitatea nucleară a constituit o temă de dezbatere încă din primele stadii ale Războiului Rece și continuă să fie un subiect de maxim interes și în prezent. În această perioadă, asistăm la deteriorarea mediului de securitate european, în contextul în care vechile tratate de limitare a armamentelor nucleare sunt denunțate de unii dintre semnatari, iar unii actori internaționali, de tip statal sau non-statal, recurg la dezvoltarea și chiar extinderea acestor tipuri de armament cu impact devastator pentru întreaga umanitate. Este vorba, în acest context, chiar de adresarea unor amenințări de tip nuclear mai mult sau mai puțin convenționale, care pun în pericol pacea europeană și mondială. În aceste condiții, grupul S&D, în linia tradiției sale politice la nivel european, se pronunță în mod clar în favoarea limitării acestor tendințe periculoase și pentru apărarea păcii, securității și stabilității pe continentul european. Parlamentul European, ca garant al securității cetățenilor pe care îi reprezintă în mod direct, trebuie să ia atitudine și să condamne aceste acte regretabile, care nu servesc intereselor nimănui pe termen mediu și lung. Susțin această rezoluție, a cărei necesitate se impune de la sine."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph