Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-282-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.24.4-282-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fenomenul terorist a cunoscut noi culmi ale cruzimii și violenței îndreptate împotriva civililor după apariția și extinderea Statului Islamic în Orientul Mijlociu. Acest experiment diabolic afectează în prezent întreaga comunitate internațională, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene. Ca răspuns împotriva acestei amenințări de tip nou, statele membre au decis să susțină eforturile coaliției internaționale împotriva Statului Islamic, cu scopul declarat de a elimina această structură atât de defavorabilă locuitorilor din Siria și Irak. În aceste condiții, instituțiile europene nu pot decât să salute declanșarea ofensivei din nordul Irakului, vizând eliberarea orașului Mosul de sub ocupația teroriștilor islamici. Această acțiune va restabili suveranitatea legală a statului irakian asupra teritoriului său, a cărui integritate UE o recunoaște în condițiile respectului pentru drepturile minoritățile etnice și religioase, dar și pentru Guvernul Regional Kurd. Totuși, această intervenție militară trebuie să țină cont de reglementările dreptului umanitar internațional și ale drepturilor omului, pentru a proteja populația civilă. Actuala rezoluție exprimă în mod corect poziția UE și a cetățenilor săi față de conflictul din Irak. De aceea, îmi exprim susținerea pentru adoptarea sa neîntârziată."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph