Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-249-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.23.4-249-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În luna aprilie a acestui an, descărcarea de gestiune pentru întreprinderea comună ITER, un parteneriat public-privat în domeniul energiei de fuziune, a fost amânată. Luând în considerare că, ulterior, planul de acțiune ITER, mult întârziat, a fost totuși publicat, s-au reunit toate condițiile pentru a acorda descărcarea de gestiune pentru ITER. În acest context și subliniind importanța domeniilor vizate, precum controlul traficului aerian si nanotehnologia, votez pentru acordarea descărcării de gestiune."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph