Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-220-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.22.4-220-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Întreprinderea comună ARTEMIS a fost un parteneriat public-privat în domeniul tehnologiei sistemelor integrate, fiind înlocuit ECSEL JU în 2014. Luând în considerare că, în aprilie 2016, plenul a votat să amâne descărcarea de gestiune pentru Artemis, întreprinderea a depus eforturi pentru a da asigurări suplimentare privind eficiența punerii în aplicare a procedurilor naționale. În această situație, îmi exprim din nou susținerea pentru acordarea descărcării de gestiune. Consider că întreprinderile comune care reunesc industria și organisme de cercetare în parteneriat public-privat contribuie substanțial la sprijinirea cercetării, noilor tehnologii și activităților demonstrative, accelerând introducerea pe piață a tehnologiilor specifice."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph