Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-191-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.21.4-191-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Întreprinderea comună ENIAC a fost un parteneriat public-privat în domeniul nanotehnologiei, fiind înlocuită în 2014 cu ECSEL JU, ca urmare a unei fuziuni cu Artemis JU. După decizia în plen privind amânarea descărcării de gestiune pentru ENIAC, în luna aprilie a acestui an, JU a furnizat asigurări suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor naționale pentru a asigura legalitatea și regularitatea operațiunilor. În acest context, susțin acordarea descărcării de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph