Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-27-Speech-4-078-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161027.4.4-078-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Strategija za mlade bi morala biti temelj aktualne evropske politike. Njeni glavni cilji so namreč zelo pomembni za našo družbo: zagotoviti več priložnosti za mlade v izobraževanju in na trgu dela ter jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju v celotni družbi. V naslednjem ciklu izvajanja strategije se morajo države članice bolj odločno zavzemati za doseganje ciljev. Morale bi sprejeti konkretnejše ukrepe, kot so na primer spodbujanje podjetništva med mladimi. Uvesti je potrebno pripravništva, vajeništva in poklicna usposabljanja za pridobitev ustreznih znanj in spretnosti, ki seveda odgovarjajo trenutnim in aktualnim potrebam na trgu dela. Prav tako pa je bistvena in izrednega pomena tudi uskladitev izobraževalnih programov s politikami zaposlovanja in povpraševanjem na trgu dela."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph