Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-389-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-389-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2016. Acesta include și avizul Comisiei pentru Dezvoltare Regională, care recomandă utilizarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) în mod complementar și suplimentar față de fondurile ESI, astfel încât să poată fi valorificat tot potențialul de investiții publice și private și să fie asigurat un echilibru geografic mai echitabil."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph