Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-387-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-387-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tänään äänestetyssä mietinnössä ”talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano” vastustin mietinnön hyväksymistä. Kannatin joitain tarkistuksia, joissa korostettiin jäsenvaltioiden omaa valtaa päättää talouspolitiikasta ja halutessaan erota euroalueesta. Nämä esitykset eivät kuitenkaan saaneet enemmistön tukea, joten äänestin lopuksi tätä kokonaisuudeltaan heikkoa mietintöä vastaan."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph