Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-386-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-386-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik stemde voor dit verslag omdat ik bezorgd ben dat de EU-economie minder zal groeien dan op basis van de Europese economische lenteprognose 2016 werd verwacht, aangezien het bbp in de eurozone naar verwachting met slechts 1,6 % zal toenemen, om in 2017 uit te komen op 1,8 %. De lange economische crisis in Europa heeft duidelijk gemaakt dat er grote behoefte bestaat aan investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, innovatie en onderzoek & ontwikkeling, en dat het concurrentievermogen van de EU moet worden vergroot door duurzame structurele hervormingen. Er dient een beter klimaat te komen voor banen, het bedrijfsleven (met name kmo's) en investeringen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph