Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-385-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-385-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Analizowane sprawozdanie roczne jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na zalecenia dla poszczególnych państw, które opublikowała Komisja Europejska w maju 2016 roku. Dokumenty obu instytucji składają się na tzw. europejski semestr, czyli roczny cykl wytycznych na temat polityki gospodarczej i nadzoru Unii Europejskiej. Dla potrzeb przygotowania zaleceń Komisja przeanalizowała plany reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych w poszczególnych państwach członkowskich. Z uwagi na znaczenie tej procedury muszę podkreślić, że nie zgadzam się z niektórymi punktami zawartymi w sprawozdaniu Parlamentu, m.in. wezwaniem do ukończenia unii bankowej czy dostosowania terytorialnego projektów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Uważam, że sprawozdanie powinno w większym stopniu skoncentrować się na znaczeniu państw członkowskich przeprowadzających istotne reformy strukturalne, dlatego zagłosowałem przeciwko."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph