Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-383-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-383-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europejski semestr, czyli procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w Unii Europejskiej, to również doskonała okazja, aby przyjrzeć się, w jaki sposób poszczególne państwa Wspólnoty realizują reformy służące budowie dobrze funkcjonującego i zintegrowanego europejskiego jednolitego rynku. W przygotowanej przeze mnie opinii na temat sprawozdania oceniającego realizację tegorocznych priorytetów w ramach europejskiego semestru Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów stanowczo podkreśliła, iż wiele państw członkowskich zwleka z wdrożeniem unijnych dyrektyw i rozporządzeń lub wdraża je w sposób niepełny. Szerokie wsparcie dla MŚP i start-upów, walka z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, pełne wdrożenie i stosowanie dyrektywy usługowej, uznawanie kwalifikacji zawodowych i zapewnienie dostępu do zawodów regulowanych czy w końcu budowa jednolitego rynku cyfrowego to przykłady obszarów, które zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie powinny potraktować priorytetowo. W przeciwnym razie nie uda nam się uwolnić pełnego potencjału europejskiego jednolitego rynku, a to przecież szansa na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, których Europa tak bardzo potrzebuje."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph