Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-383-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-383-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Szavazatommal támogattam a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló jelentést. Üdvözlöm, hogy a jelentés többször is hivatkozik az unión belüli szolidaritás fontosságára, és emlékeztet arra, hogy a szociálisan felelős reformoknak a szolidaritásra, az integrációra, a társadalmi igazságosságra és a javak igazságos elosztására kell épülniük. Egyetértek a jelentés azon szakpolitikai felhívásával, miszerint el kell kerülni, hogy a munkát túlzott adóterhekkel sújtsák, hisz a túlzott mértékű adók visszafogják az inaktívak, a munkanélküliek, a második keresők és alacsony keresettel rendelkezők munkaerőpiacra való visszatérését segítő ösztönzőket. A jelentéshez hasonlóan üdvözlöm, hogy az európai szemeszter most erőteljesebben koncentrál a foglalkoztatásra és a szociális teljesítményre, annál is inkább, mivel az európai szemeszter folyamatának hozzá kell járulnia a meglévő és a kialakuló társadalmi kihívások kezeléséhez, ezáltal is biztosítva egy hatékonyabb gazdaság kialakulását. Teljes mértékben támogatom a jelentés tagállamoknak címzett felhívását, hogy sürgősen hozzanak intézkedéseket, hogy a tisztességes munkáért megélhetést biztosító jövedelem járjon, és az emberek hozzáférjenek a megfelelő minimumjövedelemhez, illetve szociális védelemhez. Szintén hasznos lépés lenne a Bizottság részéről társadalmi hatásvizsgálatok mellékelése az országspecifikus ajánlások által szorgalmazott főbb strukturális reformokhoz, különösen a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás jobb megértése érdekében."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph