Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-381-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-381-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Glasovala sem za poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016. Kljub uvedbi Sklada za strateške naložbe, se Evropa še vedno sooča s pomanjkanjem naložb, zato je potrebno še povečati naložbe v EU. Strinjam se, da so izzivi EU povezani s slabšanjem mednarodnega okolja, neizvajanjem trajnostnih reform ter razlikami v gospodarski in socialni uspešnosti v posameznih delih Unije. S tem, ko Evropska komisija podpira naložbe za inovacije, rasti in ustvarjanje delovnih mest, je to korak v pravo smer, bi pa lahko storila več na področju fiskalne vzdržnosti v skladu s Paktom za stabilnost in rast, kar pravilno ugotavlja tudi poročilo."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph