Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-380-750"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"U Europskoj uniji trenutno su vidljivi spori gospodarski rast i deficit ulaganja. Inflacija je ispod nulte stope, raste nezaposlenost, a povećao se i broj ljudi kojima prijete siromaštvo i socijalna isključenost. Međunarodna situacija, koja je osobito oblikovana Brexitom, odnosima s Rusijom te masovnim migracijama, utječe na ulaganja u Europskoj uniji. Kako bi povećali gospodarski rast, produktivnost i konkurentnost EU-a na tržištu, potrebno je ulagati u prijevoz, telekomunikacije, digitalizaciju, zaštitu okoliša, obrazovanje te istraživanja i inovacije. Važno je i provođenje kohezijske politike, pružanje potpora za oporavak određenim državama članicama te približavanje EU-a njenim građanima. Podržavam izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike i provedbi prioriteta za 2016. godinu, jer podupire funkcioniranje jedinstvenog tržišta, ulaganja u Europskoj uniji i mjere za rast i oporavak ekonomije."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-380-750"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph