Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-380-625"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-380-625"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Glavni poudarek poročila je na investicijah in izpostavlja potrebo po povečanju investicij na področjih izobraževanja, človeškega kapitala, inovacij in raziskav, na katera bi bila lahko bolj usmerjena politika Evropske unije. Poročilo omenja izogibanje tako imenovani dirki do dna v zvezi s plačami in zaposlitvenimi standardi. Prav to se mi zdi ključno za nadaljnjo politiko Evropske unije, saj se bodo v primeru drugačne strategije pojavile predvsem zaposlitve, ki bodo temeljile na najnižjih plačah in prekernih pogojih, kar pa vsekakor ne more voditi v vključujočo in pošteno rast. Kot omenja poročilo, Evropski uniji do leta 2020 ne bo uspelo doseči ciljev na področju zmanjševanja revščine. Poročilo je osredotočeno predvsem na strukturne reforme, ki pa same ne morejo zagotoviti recepta za rast, saj morajo vsebovati socialne politike, ki jih spremljajo. Zaradi vključitve pomembnih točk za področje socialne politike na ravni Evropske unije in pomembni omembi povečanja investicij na področjih izobraževanja in človeškega kapitala, sem poročilo podprl."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph