Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-379-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-379-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Prognoza Komisije pokazuje očekivane stope rasta od 1,6 % u eurozoni i 1,8 % za EU u 2016. što znači da će gospodarstvo EU-a rasti manje nego što se očekivalo. Duga ekonomska kriza je naglasila potrebu da se olakša ulaganje upravo u područjima kao što su obrazovanje, inovacije, istraživanje i razvoj. Podržavam preporuke Komisije za tri države članice za izlazak iz postupka pretjeranog deficita (EDP) kao i veliki broj CSR-ova koji podržavaju funkcionalno i integrirano jedinstveno tržište. Za razliku od prošlogodišnjeg izvješća, u ovom izvješću naglasak je na socijalno uravnoteženim strukturnim reformama i povećanju investicija što je naravno pozitivna promjena. U ovom izvješću se jasno fokusira na potrebu za povećanjem ulaganja u EU kako bi ostvario rast, na stvaranje i održavanje kvalitetnih radnih mjesta te na borbu protiv visoke razine nezaposlenosti, siromaštva i nejednakosti. Izvješće predlaže i uvođenje postupka socijalnih neravnoteža u dizajnu CSR-ova te poziva Komisiju da ispuni obećanje u pogledu uvođenja europskog minimalnog dohotka za pokrivanje osnovnih troškova života."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph