Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-378-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-378-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Svjesni samo svih kompleksnosti položaja u kojem se Europska unija danas nalazi, a koji su snažno izraženi i u ovom području. Suficit tekućeg računa platne bilance nastavlja rasti, no i dalje se suočavamo s velikim deficitom investicija unatoč teoretski povoljnim uvjetima za privatna i javna ulaganja podržanima često iznimno niskim kamatnim stopama za državna zaduživanja. Države članice, a osobite one na periferiji Unije još se uvijek pokušavaju nositi s visokom nezaposlenošću u kojoj zabrinjavajuće veliki udio imaju nezaposleni mladi. Podržavam ovu Rezoluciju o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. godinu u kojoj su jasno navedeni brojni izazovi s kojima se Europa suočava na području ulaganja u svjetlu usporavanja svjetskog gospodarskog rasta u ovoj godini, zatim prioriteti i ciljevi preporuka, kao i odgovori politike te konkretni zaključci. Pozdravljam ohrabrujući Komisijin pristup ograničavanja broja preporuka i usmjeravanja semestra na ključne makroekonomske i društvene prioritete kod postavljanja političkih ciljeva za sljedećih 18 mjeseci, kao i poboljšanu kombinaciju politika koju smo zatražili u sklopu parlamentarne Rezolucije o godišnjem pregledu rasta za 2016. godinu."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph