Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-377-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-377-750"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jäin erapooletuks. Euroopa poolaasta seab väga üldisi eesmärke, millel ei ole liikmesriikidele otsest lisaväärtust. Samuti ei tehta raamistiku järelhindamist, mis kahjustab Euroopa Parlamendi järelvalve rolli, seega ei anna poolaasta tsükkel piisavalt täpseid suunitlusi ning konkreetseid tegevusi ja soovitusi liikmesriikidele jääb vajaka."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph