Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-376-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-376-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésében fölvázolja a gazdasági folyamatok 2016. évre várható legfontosabb fejleményeit: alacsony növekedés, beruházási deficit, magas munkanélküliségi ráta, különösen a fiatalok körében, negatív előjelű infláció. Megállapítja, hogy a szegénység elleni küzdelmet első ízben uniós program részévé tevő Európa 2020 stratégiában kitűzött, a szegénység mértékének az Unióban történő csökkentésére irányuló célkitűzés nem fog megvalósulni. Általános következtetésként leszögezi, hogy javítani kell az EU növekedési képességét, lehetővé téve a minőségi munkahelyek létrehozását és fenntartását. Fellép a munkát sújtó túlzott adóterhek ellen. Különös fontosságot tulajdonít a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelő készségek elsajátítását lehetővé tevő, befogadó jellegű oktatási rendszereknek, különös tekintettel a szakképzésre, hangsúlyozza a kutatás és a fejlesztés, valamint az oktatási rendszerek és a szakképzés megújításának, kiváltképpen pedig az egész életen át tartó tanulásnak a jelentőségét. Kitér az EU és más gazdaságok közötti innovációs szakadék megszüntetésére, a hangsúlyt a kutatási és fejlesztési kiadásokra helyezve. Leszögezi, hogy a kutatási és felsőoktatási intézmények támogatására irányuló állami és magántámogatások a versenyképesebb európai gazdaság szempontjából nélkülözhetetlen tényezők, valamint hogy ezen infrastruktúra gyengesége vagy hiánya egyes országokat jelentősen hátrányos helyzetbe hoz. Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph