Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-376-835"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-376-835"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pritariau EP parengtam pranešimui, kuriame apžvelgiamas 2016 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro prioritetų įgyvendinimas. Palankiai vertinu tai, kad Komisija konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose didelį dėmesį skiria trims pagrindiniams prioritetams ekonomikos augimo srityje – investicijoms į inovacijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, struktūrinių reformų vykdymą. Vis dėlto manau, kad Komisija turėtų labiau stengtis remti fiskalinį tvarumą vadovaujantis Stabilumo ir augimo paktu, taip pat imtis naujų veiksmingų priemonių kovojant su socialine nelygybe, atskirtimi ir skurdu."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph