Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-376-687"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-376-687"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Iz godine u godinu ponavljamo isto i svi znamo da su preduvjeti rasta: investicije, strukturne reforme te pametna fiskalna konsolidacija koja ostavlja prostor inovacijama, istraživanju i razvoju, promišljenim politikama koje potiču poduzetničke projekte i podižu konkurentnost. Isto tako, cijelo vrijeme se konstatira kako se specifične preporuke ne provode i kako treba više sinergije između europskih politika i instrumenata te nacionalnih politika i proračuna. Kako bi to promijenili, potrebno je više konkretnih primjera uspješnih promjena i razvojnih projekata u državama članicama koje ističemo i kojima motiviramo sve članice da naprave slične korake, više mjerila po kojima ćemo pratiti uspješnost koordinacije nacionalnih politika i ciljeva EU-a te veća razmjena znanja i iskustva, ne samo između država članicama, nego i korištenje uspješnih primjera izvan EU-a. Raduje me prijedlog Komisije i uvođenje programa podrške za provedbu strukturnih reformi. Ovo je važan korak kojim pomažemo odgovoriti državama članicama na pitanje kako dizajnirati i provesti reforme. Treba nam još praktičnih instrumenata i poticajnih mjera, ali u okviru postojeće regulative, kojima ćemo izgraditi povjerenje i pojačati političku želju i volju za provedbom promjena u državama članicama, stoga sam podržala ovo izvješće."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph