Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-376-679"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-376-679"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hlasoval jsem proti. Zpráva jen konstatuje, že EU „roste pomaleji, než se očekávalo“. Pozměňovací návrhy mé frakce, které pojmenovávají příčiny hospodářských potíží eurozóny, neprošly. Nesouhlasím s výzvou ke hlubší koordinaci daňových politik. Jsem naopak pro to, aby daňová politika zůstala maximálně v pravomoci členských států."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph