Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-375-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-375-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dne 26. října 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o zprávě o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Evropský semestr je stejně jako rozpočet jedním z finančních nástrojů, o kterém se hlasuje každý rok. Kdo mě již delší dobu sleduje, ví, že nejsem velkým fanouškem tohoto instrumentu. Nicméně tento nástroj existuje a nadále existovat bude, proto se jej naše politická frakce každoročně snaží alespoň trochu vylepšit, aby vedl k větší sociální spravedlnosti, řešení sociálního vyloučení a mezigenerační solidaritě. Vzhledem k tomu, že naše klíčové pozměňovací návrhy zavrhující slepou politiku škrtů v rozpočtech finanční krizí sužovaných členských států, směřující k větší kontrole a ke svázání finančního sektoru, popř. dávající možnost odejít těm členným státům měnové unie, které se svobodně rozhodnout z ní vystoupit, včetně následné finanční a expertní pomoci s tímto krokem, neprošly, musela jsem nakonec jako vždy hlasovat proti tomuto dokumentu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph