Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-369-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-369-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Oceňuji, že se evropský semestr nyní více zaměřuje na výsledky v oblasti zaměstnanosti, zejména v situaci, kdy EU stále dosahuje neuvěřitelně vysoké úrovně nezaměstnanosti s více než 4 miliony nezaměstnaných osob mladších 25 let. Bohužel ve zprávě chybí zcela zásadní body, jako např. důraz na růst pro modernizaci ekonomiky a stanovení závazných doporučení pro členské státy. Tato zpráva je typickým příkladem „vánočního stromečku“, na který se nabalují další témata a oblasti. Z těchto důvodů jsem hlasovala proti zprávě."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph