Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-362-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.21.3-362-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Az európai szemeszter elnevezés egy tipikus uniós nyelvi lelemény, ami a lényeg elfedését szolgálja. Valójában egy olyan fél éves folyamatról van szó, amelynek lényege és célja a tagországok következő évi költségvetését meghatározó alapadatok és gazdasági-társadalmi célok központi elfogadtatása, az uniós célok teljesítésének kikényszerítése. Ezzel gyakorlatilag drasztikusan korlátozza a szuverén nemzeti parlamenteket egyik legfontosabb feladatuk önálló teljesítésében, a költségvetési törvény megalkotásában. Az európai szemeszter keretében megfogalmazott gazdaság- és társadalompolitika neoliberális, megszorítás-központú, föderalista és antidemokratikus. A benyújtott jelentés teljes mértékben ennek a felfogásnak felel meg, így természetesen elutasítottam."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph