Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-354-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.20.3-354-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sănătatea plantelor este o problemă de cel mai mare interes pentru Uniunea Europeană și pentru politica agricolă comună (PAC), care susține dezvoltarea durabilă a sectoarelor agriculturii, horticulturii și silviculturii. Principala amenințare în aceste sectoare este reprezentată de organismele dăunătoare, care sunt insecte, ciuperci, bacterii sau viruși ce pot produce daune semnificative culturilor, în special atunci când provin de pe alte continente. În acest sens, instituțiile europene pot reglementa tratamentele care se impun pentru creșterea rezistenței plantelor autohtone sau pot dispune realizarea unor controale mai riguroase în cazul plantelor care provin din alte areale geografice. Această ultimă categorie de măsuri poate asigura o protecție foarte eficientă împotriva răspândirii organismelor dăunătoare și bolilor plantelor. De aceea, Comisia a propus un nivel mai înalt de securitate a importurilor de plante, în funcție de riscurile pe care le implică fiecare caz. În cazul importurilor de plante cu risc mai scăzut, a fost propusă inclusiv introducerea unor pașapoarte ale plantelor, pentru a evita orice posibilitate de răspândire a dăunătorilor. În cazurile extreme, sunt prevăzute interdicții temporare, obligativitatea certificatelor fitosanitare și crearea unor planuri de contingență pentru cazurile de urgență. Susțin adoptarea acestui raport necesar."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph