Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-317-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.19.3-317-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este garantul respectării drepturilor tuturor cetățenilor săi la toate nivelurile, fără discriminare. În aceste condiții, instituțiile europene trebuie să aibă în vedere asigurarea unor servicii adecvate pentru persoanele cu dizabilități. Printre aceste servicii, se numără site-urile internet publice și aplicațiile pentru telefoanele mobile destinate utilizării publice. Acestea trebuie să fie astfel concepute pentru a permite informarea corectă și completă pentru toți cetățenii statelor membre, inclusiv pentru nevăzători sau persoanele cu deficiențe de vedere, surzi sau persoanele cu deficiențe de auz. Comisia a venit cu o propunere în acest sens încă din 2012, însă aceasta includea o gamă mare de difuzori publici, fără a lua în calcul condițiile specifice ale fiecărui domeniu de comunicare publică. Documentul actual privește exclusiv canalele electronice de difuzare, lăsând domeniul audiovizual în sarcina unei alte reglementări specifice. Având în vedere perioada de timp necesară pentru adoptarea acestei reglementări, cred că se impune adoptarea sa neîntârziată, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să beneficieze de pe urma aplicării măsurilor. Din acest motiv, susțin adoptarea raportului de față."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph