Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-282-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.18.3-282-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Žiadosť Estónska o mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii som nepodporila. Rovnako ako pri hlasovaní o predchádzajúcich žiadostiach rôznych členských štátov súhlasím s tým, že pracovníkom, ktorí takto negatívne pociťujú štrukturálne zmeny vo svetovom obchode, je potrebné pomáhať, a oceňujem, že členské štáty zahajujú pomoc týmto prepusteným pracovníkom vo väčšine prípadov už v predstihu, či už peniaze z fondu získajú, alebo nie. Problém mám však s fondom samotným. Doteraz totiž neexistuje komplexné hodnotenie účinnosti fondu, neexistujú presné čísla, ktoré by nám hovorili, aké percento prepustených pracovníkov sa opäť zamestnalo s pomocou fondu a aké percento by to dokázalo aj bez jeho zásahu. Myslím si preto, že tento fond treba najskôr dôkladne preskúmať a zistiť, či by sa tieto financie nedali využiť lepším a efektívnejším spôsobom, ako sú z fondu financované kurzy na písanie životopisov."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph