Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-26-Speech-3-098-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161026.4.3-098-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin sydän ja sielu on rauha ja avainsanat diplomatia ja dialogi. Tätä esimerkiksi tämä Iranin ydinsopimus osoitti parhaimmillaan. Venäjän kanssa on tällä hetkellä hankalaa, koska Venäjällä on tapahtunut paradigman muutos. Venäjä ei halua lähestyä Eurooppaa, mutta siitä huolimatta Euroopan on lähestyttävä Venäjää ja yritettävä kaikin voimin saada eurooppalaista intressiä myös Venäjälle. Minusta pitäisi käynnistää – Krimiä unohtamatta, se on kansainvälisen oikeuden vastaista, se on rikos – uusi Helsinki-prosessi. Olen todella tyytyväinen siihen, että neuvoston kokouksessa jyrkästi tuomittiin Aleppon barbaria ja katsottiin, että jos Syyriassa sota jatkuu, niin silloin tästä kristinuskon kehdosta on pian tulossa inhimillisen kulttuurin hauta. Sitä emme saa hyväksyä."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph