Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-10-25-Speech-2-889-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20161025.54.2-889-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Niniejszym chciałbym wyrazić aprobatę dla propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania firm (CCCTB). Jest ona ważnym krokiem we właściwym kierunku, jakim jest walka z unikaniem opodatkowania. Osobiście byłbym jednak za obniżeniem limitu obrotów firm, które podlegałyby przepisom, poniżej proponowanych 750 milionów euro. Uważam, że aktualny system jest niesprawiedliwy, ponieważ umożliwia wielkim, międzynarodowym korporacjom przenoszenie zysków tam, gdzie obowiązują najniższe stawki podatkowe, a podatki ściągane są z firm, które nie mają takiej możliwości."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph